Jan Smit weerstaat de elementen

Pilbara, Australië – één van de oudste arealen aardkorst, grotendeels voor 3 miljard jaar geleden gevormd. Google Earth geeft een voorproef: enorme kernen van duistere eruptiva met grotendeels Archeïsche mantels rondom. Protocontinenten met kussenlava’s en daartussen lenzen van de oudste stromatolieten ter aarde; in hun mantels enorme formaties van gebandeerd ijzererts, afzettingen op oeroude […]